PRIVACY POLICY MINI Hasselt Store

Inleiding.

Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door

MINI Hasselt Store, Gouverneur Verwilghensingel 2b 3500 Hasselt, 0881.416.531   (hierna “MINI Hasselt Store” of “wij”, “ons”, of “onze”).

 

De basisprincipes van dit beleid zijn gebaseerd op de vereisten van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy, VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of “GDPR”, hierna zo genoemd). Indien de toepasselijke lokale wetgeving in individuele gevallen strengere vereisten heeft op het gebied van gegevensbescherming en privacy dan deze Privacy Policy, moeten de persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met deze strengere wetten. 

Topics overview

 • 1. MINI Hasselt Store en de BMW Group: wie is wie?

  MINI Hasselt Store is een onafhankelijke concessiehouder. Wij zijn een onafhankelijk bedrijf en wij maken geen deel uit van de BMW Group. Wij gebruiken de merken van BMW Group (BMW, BMWi, Mini, BMW Motorrad) onder licentie om voertuigen en producten van BMW Group te verkopen en te onderhouden. Wij leveren diensten aan klanten en ondersteuning bij technische problemen.

   

  Wij zijn aangesteld en erkend als dealer door BMW Belgium Luxemburg NV/SA (hierna: “BMW Group Belux”), die deel uitmaakt van de BMW Group. BMW Group Belux coördineert de activiteiten van BMW Group in België en Luxemburg: het stelt concessiehouders en agenten aan, levert tweedelijnsondersteuning bij technische problemen, beheert  websites zoals BMW.be en MINI.be, MyBMW-accounts en de ConnectedDrive Service en promoot de merken van BMW Group . BMW Group Belux levert verder direct sales, bijvoorbeeld via Fleet, Diplomatic Sales en BMWi-agenten.

   

  Wanneer we optreden voor BMW Financial Services Belgium NV/SA (hierna: “BMW Financial Services”), die deel uitmaakt van de BMW Group, doen we dit als bemiddelaar voor hun financiële contracten (vb. leasing-en renting contracten, verkoop op afbetaling) of voor het afsluiten van hun onderhoudscontracten.

   

  BMW AG München, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 München, (hierna ‘BMW AG’) is de moedermaatschappij van de BMW Group en levert de meeste IT-infrastructuur via de hiervoor genoemde bedrijven. BMW AG distribueert zijn merken, producten en diensten in verschillende regio’s via verbonden ondernemingen die optreden als invoerder van deze merken, producten en diensten. Voorbeelden van verbonden ondernemingen van BMW AG in België zijn: BMW Group Belux en BMW Financial Services. 

 • 2. Definities.

  De in deze Privacy Policy gebruikte termen betekenen hetzelfde als beschreven in de GDPR.

 • 3. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

  MINI Hasselt Store is ‘verwerkingsverantwoordelijke’ van persoonsgegevens over u die u, en ook  BMW Group Belux, aan ons bezorgt. Persoonsgegevens verzameld door BMW Group Belux over uw aanvragen voor verkoop en onderhoud worden doorgestuurd naar ons indien wij door u opgegeven zijn als uw favoriete BMW-concessiehouder, “of indien wij bij gebrek aan keuze aangeduid zijn als uw regionale partner, als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ naar ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Waar BMW Group Belux direct sales levert, kunnen wij soms optreden als ‘verwerker’ (bv. Diplomatic Sales, BMWi agenten). Hoewel deze Privacy Policy enkele manieren beschrijft waarop BMW Group Belux uw gegevens gebruikt, mogen zij ook andere informatie over u verzamelen en die gebruiken volgens hun eigen privacy beleid, dat u zou moeten raadplegen. U moet rechtstreeks contact opnemen met  BMW Group Belux met vragen over hoe uw gegevens worden gebruikt. We verwijzen u naar de privacy policy van BMW Group Belux voor meer informatie.

   

  BMW Financial Services is, in voorkomend geval, verantwoordelijk voor de verwerking, als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ van de persoonsgegevens die worden verzameld om u, op uw verzoek, hun financiële en onderhoudscontracten te kunnen verstrekken. Wij treden hoofdzakelijk op als ‘verwerker’ van uw persoonsgegevens, met uitzondering van consumentenkredietcontracten, waar wij, in onze rol van kredietbemiddelaar, optreden als ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Wij verwijzen u naar de privacy policy van BMW Financial Services voor meer informatie.

   

  BMW AG is in de eerste plaats een dienstverlener of gegevensverwerker voor de hiervoor genoemde partijen. BMW AG is naast verwerkingsverantwoordelijke voor gegevens ontvangen via het gebruik van de Connected App echter ook een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke (samen met BMW Group Belux) voor de technische levering van ConnectedDrive Services, mobiele verbonden apparaten en verbonden auto-apparaten. BMW AG is verwerkingsverantwoordelijke voor voertuiggegevens in het kader van productontwikkeling, kwaliteitsgarantie en productaansprakelijkheid. Wij verwijzen u naar de privacy policy van BMW AG voor meer informatie.

   

  Alle hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijken zullen met redelijke inspanningen garanderen dat vragen met betrekking tot de verwerking door andere verwerkingsverantwoordelijken dan die hiervoor zijn genoemd, worden doorverwezen naar de correcte verwerkingsverantwoordelijke. 

 • 4. Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

  Wij verzamelen uw persoonsgegevens via verschillende touch points en contactkanalen waar u wordt geïnformeerd via privacy berichten alvorens wij de gegevens verzamelen, indien:

   

  ·         U rechtstreeks contact met ons opneemt, bv. via websites of via telefoon om informatie aan te vragen over onze producten en diensten;

  ·         U een product of dienst rechtstreeks bij ons koopt (bv. diensten van herstelling of onderhoud);

  ·         U ons uw persoonsgegevens bezorgt in het kader van producten van BMW Financial Services;

  ·         U een testrit boekt bij ons;

  ·         U deelneemt aan één van onze evenementen;

  ·         U antwoordt op onze direct marketingcampagnes, bv. door het invullen van een antwoordkaart of het online ingeven van gegevens op een van onze websites;

  ·         Uw persoonsgegevens rechtsgeldig worden doorgestuurd door ondernemingen van de BMW Group (bv. BMW Group Belux, BMW Financial Services), of door andere derde partijen;

  ·         We uw persoonsgegevens verkrijgen via andere bronnen (bv. listbrokers).

   

  Indien u informatie opgeeft in naam van iemand anders moet u ervoor zorgen dat deze persoon vooraf dit privacy beleid heeft gekregen. Bent u jonger dan 16, geef dan geen gegevens op tenzij u hiervoor de toestemming hebt gekregen van ouders of voogd.

   

  Help ons om uw informatie up-to-date te houden door ons te informeren over eventuele wijzigingen aan uw contactgegevens of voorkeuren.

 • 5. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

  De volgende types van informatie worden verzameld:

   

  -          Contactgegevens (naam, initialen, titel, geslacht, adres, e-mail, telefoonnummer/mobiel nummer, fax …);

  -          Persoonlijke informatie (geboortedatum, burgerlijke staat, gezinsleden, (type) rijbewijs, beroep, aanvragen voor informatie/proefrit, favoriete concessiehouder, hobby’s, favoriete betalingsmethode, favoriet contactkanaal, VIN, bedrijfsnaam, …);

  -          Identificatiegegevens (klantnummer/ klant ID, contractnummer...);

  -          Klantgeschiedenis (klanttevredenheidsscore; ontvangen offertes; aankoopgegevens wagen (incl. model, configuratie, datum aankoop, datum registratie, kentekennummer, datum bestelling, datum levering, eigenaar, prijs); garantie-informatie; restwaarde; aankoopdetails van onderdelen, accessoires en lifestyleproducten; gegevens verzameld tijdens bezoek aan concessiehouder (bv. aanvragen, informatie over consultatie, verantwoordelijke verkoopadviseur, onderhoudsgeschiedenis); campagnegeschiedenis / reacties op campagnes; optionele klantgegevens over eigen voertuigen van andere fabrikanten via bv. het platform voor BMW tweedehandswagens; deelname aan evenementen (locatie, firma); klachtengeschiedenis; onderhoudsgeschiedenis ...);

  -          Gegevens gebruik voertuig - Indien de gebruiker een ConnectedDrive/Ride account heeft, kunnen volgende data gebruikt worden: inhoud benzinetank; resterend bereik, RTTI-data (invoergegevens gps), buitentemperatuur; gegevens over positie (onder andere de oppikplaats voor huurwagens, en de parkeerpositie van een geparkeerd voertuig, enkel mits geactiveerde ConnectedDrive/Ride account); kilometerstand, gemiddelde snelheid, gebruik van digitale diensten ...);

  -          Gegevens bezorgd in het kader van de producten van BMW Financial Services (bv. contactgegevens, contractinformatie zoals contracttermijn, kredietwaardigheidsgegevens, ...);

  -          App/website/sociale mediagegevens - Indien de gebruiker zich heeft geregistreerd, of heeft ingelogd, is het mogelijk om volgende data te gebruiken: gegevens over gemiddeld appgebruik (klikgedrag in de apps), positiegegevens, gebruik van online entertainment, gebruik van onze bezochte website(s), cookiegegevens (afhankelijk van de goedkeuring van cookiepolicy ’s), gebruik van onze sociale mediawebsites (bv. bezoeken aan, en posts op forums ...). 

 • 6. Wat zijn de doeleinden en wettelijke gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

  Sales, waaronder proefritten, accessoires and lifestyle producten, offertes - om te beantwoorden aan offerteaanvragen en om BMW Group diensten en producten te leveren aan u. Deze verwerking gebeurt op basis van de noodzaak voor de uitvoering van een contract, waaronder ook precontractuele interactie.

   

  Financiële contracten en onderhoudscontracten –  om offerteaanvragen te kunnen opmaken, of voor het verstrekken van een financieel contract of onderhoudscontract, of om contractbeheer uit te oefenen. Deze verwerking gebeurt omdat ze noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, ook in de precontractuele fase, of omdat ze noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

   

  Marketingcommunicatie, gepersonaliseerde marketing op basis van profiling/analytics, klantondersteuning en marktonderzoek - Om uw vragen te beantwoorden en u nieuws en aanbiedingen te bezorgen, voor de klantendienst, voor specifieke communicatie over producten en diensten van  BMW Group alsook voor marktonderzoek.

  Hebt u hiervoor uw toestemming gegeven, dan verwerkt en gebruikt MINI MINI Hasselt Store de door u verstrekte persoonsgegevens (bijv. contact en persoonlijke gegevens zoals geboortedatum en type rijbewijs, hobby’s en voorkeuren) voor klantenservice doeleinden, voor specifieke communicatie van BMW Group producten en diensten alsook voor marktonderzoek. MINI MINI Hasselt Store mag deze gegevens eveneens doorgeven aan de met haar verbonden ondernemingen, die uw gegevens mogen gebruiken, en u mogen contacteren voor de hierboven vermelde doeleinden. Updates mogen gedeeld worden tussen de verbonden ondernemingen. 

   

  Hebt u hiervoor uw toestemming gegeven, dan mogen uw persoonsgegevens worden gebruikt om een individueel klantenprofiel aan te maken door middel van een statistische procedure. Dankzij dit profiel ontvangt u marketingcommunicatie die voor u relevant is zoals bv. gepersonaliseerde aanbiedingen vanwege BMW Group Belux en van de met BMW Group Belux verbonden ondernemingen (vb. BMW Financial Services) alsook van bepaalde van haar erkende concessiehouders en servicepartners (bijv. de door u aangegeven favoriete dealership, de erkende partner voor de aankoop, onderhoud of advies inzake uw wagen alsook uw regionale partner).

   

  Het klantenprofiel wordt doorgestuurd van BMW Group Belux naar de verbonden ondernemingen van BMW Group Belux (vb. BMW Financial Services) en naar bepaalde van haar erkende concessiehouders en servicepartners (bijv. de door u aangegeven favoriete dealership, de erkende partner voor de aankoop, onderhoud of advies inzake uw wagen alsook uw regionale partner). Voor de hierboven vermelde doeleinden, en deze ondernemingen mogen u contacteren met voor u relevante informatie. Waar beschikbaar kunnen de volgende gegevens die u rechtstreeks aanleverde, of gegevens ie werden gegenereerd door uw gebruik van producten of diensten van BMW Group Belux of van met BMW Group Belux verbonden ondernemingen (vb. BMW Financial Services) en bepaalde van haar erkende concessiehouders en service partners (bijv. de door u aangegeven favoriete dealership, de erkende partner voor de aankoop, onderhoud of advies inzake  uw wagen alsook uw regionale partner), worden gebruikt voor de ontwikkeling van uw profiel: contactgegevens (bijv. naam, adres, e-mailadres); aanvullende informatie en/of voorkeuren (bijv. favoriete dealership, hobby’s) ; identificatiegegevens (bijv. klanten- of contractnummer) ; klantenhistoriek (bijv. ontvangen offertes, auto aankoop-gegevens, dealership gegevens) ; voertuig-gegevens (bijv. gebruiksgegevens inzake BMW Connected app: kilometerstand, , rij-bereik); app-/ website-/ social media gegevens (bijv. online account gebruiksgegevens inzake myBMW of myMINI).

   

  Onderhoud, waaronder herstellingen - regelmatig onderhoud, herstellingen, carrosserie, airconditioning service, bandenservice, herstelling van ruiten, wintercheck, navigatie-updates, enzovoort. Deze verwerking gebeurt op basis van de noodzaak voor de uitvoering van een contract, waaronder ook precontractuele interactie.

   

  Aftersales/ Dienst na verkoop – om u aftersales diensten te kunnen aanbieden, zoals de verkoop van onderdelen, garantie voor nieuwe en gebruikte wagens, BMW Road Assist (pech en ongeval), carwash, en verhuur van wagens. Deze verwerking gebeurt op basis van de noodzaak voor de uitvoering van een contract, alsook op basis van ons gerechtvaardigde belang om de best mogelijke klantenrelatie te onderhouden en om aftersales diensten aan te bieden.

   

  Verzekering van kwalitatieve producten en diensten van BMW Group, ontwikkeling van nieuwe producten en diensten

  Wij kunnen de gegevens die wij ontvangen via het leveren van diensten gebruiken voor de kwaliteitsgarantie van producten en diensten en productontwikkeling. Deze verwerking is gebaseerd op de afgewogen belangen om de hoge verwachtingen van onze klanten met betrekking tot de kwaliteit van onze huidige premiumproducten en -diensten in te lossen, alsook tegemoet te komen aan hun wensen op het gebied van nieuwe innovaties.

   

  Daarnaast kan BMW AG de gegevens die zij ontvangt via het leveren van diensten aan BMW Group Belux of haar erkende Concessiehouders (inclusief locatiegegevens) in gedepersonaliseerde vorm gebruiken voor de kwaliteitsborging van producten en diensten en voor productontwikkeling. Voor dit gebruik wordt uw informatie eerst gedepersonaliseerd zodat ze niet rechtstreeks met u in verband kan worden gebracht.

   

  Klantondersteuning

  Wij kunnen contactgegevens, gegevens over apparaten en voertuigen alsook gegevens over het gebruik van apparaten en diensten verwerken bij het leveren van klantondersteuning. Deze verwerking gebeurt op basis van de noodzaak tot uitvoering van een contract waaronder ook precontractuele interactie (met betrekking tot de goederen en diensten die u hebt gekocht), om wettelijke verplichtingen na te komen (inclusief met betrekking tot uw rechten als betrokkene) of op basis van ons afgewogen belang om onze klanten de best mogelijke goederen en diensten aan te bieden.

   

  Naleving van wettelijke verplichtingen

  Wij verwerken uw gegevens om onze wettelijke verplichtingen na te leven, zoals bijvoorbeeld:

   

  ·         Officiële rapportering – om de vereiste wettelijke rapportering na te leven;

  ·         Naleving van onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot de Wet op het Consumentenkrediet;

  ·         Naleving van onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot de Antiwitwaswetgeving;

  ·         Productaansprakelijkheid;

  ·         Aansprakelijkheid voor materiële gebreken;

  ·         De naleving van onze bindende verzoeken voor uw gegevens – om onze wettelijke verplichtingen tegenover wetshandhavingsautoriteiten, regelgevende instanties en rechtbanken na te leven: alle verantwoordelijken vallen onder de wetten in het land waar ze actief zijn en moeten die ook naleven. 

 • 7. Gegevens overdragen en delen

  Het delen van uw persoonsgegevens met BMW AG, BMW Group Belux, BMW Financial Services, of andere derde partijen gebeurt enkel indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, tenzij wanneer we uw data delen:

   

  ·            Om onze wettelijke verplichtingen na te leven, zoals bijvoorbeeld aansprakelijkheidsvereisten;

  ·            Om u tweedelijnsondersteuning te kunnen bieden, en in het bijzonder klantenondersteuning;

  ·            Om offerteaanvragen te kunnen opmaken, of om een contract af te sluiten met BMW Financial Services of in het kader van het contractbeheer;

  ·            Om onze contractuele verplichtingen te kunnen uitvoeren. Zo worden uw voertuiggegevens (inclusief voertuigidentificatienummer) naar BMW AG doorgestuurd terwijl uw voertuig binnen is voor onderhoud of herstelling;

  ·            Om technische of andere problemen aangaande een aankoop, dienst, of herstelling van een voertuig van of bij ons op te lossen (bijvoorbeeld contactgegevens, voertuiggegevens, verkoopgegevens en servicegegevens kunnen worden gedeeld met BMW AG om het probleem op te lossen).

   

  Wij, BMW Group Belux, en BMW AG doen een beroep op een aantal dienstverleners om ons te helpen bij de levering van de opgegeven diensten en gebruiken. BMW AG stelt voor de meeste van deze gebruiken IT- en opslagdiensten ter beschikking van de verwerkingsverantwoordelijken en bewaart daarom de meerderheid van uw hiervoor vermelde gegevens in naam van de verwerkingsverantwoordelijken. Andere verwerkers die ons bijstaan, leveren IT-infrastructuur, IT-onderhoud en IT-diensten, alsook apps en digitale oplossingen. We worden ook bijgestaan door marketingbureaus en creatieve agentschappen voor klantenbeheer, marketing en evenementen.

   

  Wanneer wij persoonsgegevens delen of wanneer wij een beroep doen op dienstverleners, worden er overeenkomsten met passende maatregelen en waarborgen afgesloten voor het verwerken en delen van gegevens. 

 • 8. Hoelang houden we uw gegevens bij?

  Wij houden uw persoonsgegevens maar zo lang bij als nodig is voor het doel waarvoor we die hebben verkregen en voor alle andere toegestane aanverwante doeleinden (bv. indien noodzakelijk in het kader van het verweer tegen een claim). We beperken de toegang tot uw gegevens tot die personen die hiervan op de hoogte moeten zijn in het kader van het doel.

   

  Onze retentieperiodes zijn gebaseerd op zakelijke behoeften en gegevens die niet langer nodig zijn, worden ofwel geanonimiseerd (geanonimiseerde informatie mag worden bijgehouden) of vernietigd.

 • 9. Hoe beschermen we uw gegevens?

  We gebruiken een reeks veiligheidsmaatregelen, inclusief versleutelings- en authenticatiehulpmiddelen, om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te helpen beschermen en behouden.

  Wij doen er samen met onze dienstverleners, onderaannemers en zakenpartners alles aan om de fysieke, elektronische en procedurele waarborgen te behouden om uw gegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke vereisten inzake gegevensbescherming. Wij maken gebruik van veiligheidsmaatregelen zoals:

   

  •                      Strikte toegangsregels tot uw gegevens op 'need to know'-basis en enkel voor de opgegeven doeleinden;

  •                      Overdracht van verzamelde gegevens in versleutelde vorm;

  •                      Opslag van zeer vertrouwelijke gegevens (bv. kredietkaartgegevens) enkel in versleutelde vorm;

  •                      Firewalls in IT-systemen om toegang door onbevoegden te vermijden, bv. van hackers, de toegang tot IT-systemen permanent te monitoren om misbruik van persoonsgegevens op te sporen en te stoppen.

   

  Beveiliging locatiegegevens

  Bepaalde diensten zijn enkel toegankelijk indien u uw locatie of die van uw voertuig opgeeft. Wij nemen de vertrouwelijkheid van die locatiegegevens zeer ernstig.

   

  De volgende maatregelen worden getroffen voor locatiegegevens (waaronder informatie die toegankelijk is als onderdeel van het onderhoudsproces):

  ·         Worden enkel bijgehouden in een vorm die met u of uw voertuig in verband kan worden gebracht zolang als nodig is om het doel na te leven;

  ·         Worden enkel verkregen of geraadpleegd in die vorm indien dit noodzakelijk is om de gevraagde service te leveren of indien wij bij wet verplicht zijn om deze gegevens bij te houden en/of ter beschikking te stellen (en indien wij ertoe verplicht worden om deze gegevens vrij te geven aan wetshandhavingsinstanties of andere derden, zullen we u hierover informeren, tenzij dit het voorkomen of opsporen van een misdrijf zou schaden of dit niet is toegestaan);

  ·         Locatiegegevens over voertuigen en apparaten zijn niet gekoppeld tenzij dit noodzakelijk is om de gevraagde dienst te leveren;

  ·         Elk ander gebruik van de locatiegegevens voor analysedoeleinden gebeurt met geanonimiseerde gegevenssets.

   

  Wij hebben toegang tot de locatiegegevens van het voertuig en BMW AG heeft toegang tot de locatiegegevens van het toestel via de diensten die ze leveren (bv. ConnectedDrive).

   

  U ontvangt een gedetailleerde beschrijving van de locatiegegevens die wij ontvangen om een bepaalde, op locatiegegevens gebaseerde dienst te kunnen leveren op het moment dat u het voertuig aankoopt of de dienst of app activeert of configureert (bv. ConnectedDrive).

 • 10. Wat zijn uw rechten?

  In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om aan ons te vragen dat:

   

  ·         Wij u meer details bezorgen over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken;

  ·         Wij u een kopie bezorgen van alle gegevens die u aan ons hebt bezorgd, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm (“Data Portability”);

  ·         Wij onnauwkeurigheden in de gegevens in ons bezit aanpassen;

  ·         Wij gegevens wissen die we bij wet niet langer in ons bezit mogen hebben;

  ·         Indien de verwerking gebaseerd is op toestemming en verband houdt met direct marketing, u uw toestemming intrekt zodat wij stoppen met die bepaalde verwerking;

  ·         U bezwaar maakt tegen elke vorm van verwerking, inclusief profiling, op basis van de afgewogen belangen of gronden, tenzij onze redenen voor deze verwerking prevaleren op de inbreuken op uw privacy rechten;

  ·         Wij uw gegevens beperkt gebruiken terwijl er een klacht wordt onderzocht.

   

  U oefent deze rechten uit mits bepaalde uitzonderingen ter bescherming van het openbaar belang (bv. misdrijven voorkopen of opsporen) en onze belangen (bv. behoud van wettelijk privilege). Oefent u deze rechten uit, dan zullen we, in de meeste gevallen, binnen één maand nagaan of u hier recht op hebt.

   

  Bent u niet tevreden met ons gebruik van uw gegevens of onze reactie op de uitoefening van deze rechten dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw toezichthouder inzake gegevensbescherming. Het Belgische toezichthoudende orgaan voor gegevensbescherming is de Privacycommissie.

 • 11. Contact met ons opnemen

  Contact Details

  Hebt u vragen met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens, of met betrekking tot dit privacy beleid, of indien u uw rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens wenst uit te oefenen, gelieve ons dan te contacteren:  

  MINI HASSELT STORE
  Gouverneur Verwilghensingel 2b 3500 Hasselt
  011/303530
  info@hasseltstore.mini.be